Website official K.H. Hafidz Abdurrahman, MA. untuk berbagi ilmu dan tsaqofah, inspirasi serta motivasi untuk menyongsong masa depan Islam yang gemilang. 

Latest Post

Inspirasi

KEHEBATAN IMAM SYAFII DAN GURUNYA DALAM MENGUASAI BAHASA ARAB

Tanggal 18 Desember 2022 diperingati sebagai Hari Bahasa Arab Internasional. Bahasa Arab bukan hanya bahasa milik kaum atau bangsa, meski merekalah yang membuat dan menggunakannya Tetapi, bahasa Arab telah menjadi bahasa agama, yang melintasi suku dan bangsa. Allah Subhanahu wa Ta’ala memilih menurunkan Islam di

Read More »
Soal Jawab

FILOSOFI PASANGAN DAN MAHAR DI MATA SAID BIN AL MUSAYYAB

Di sini, di Madinah, seorang tabiin hebat, Said bin al-Musayyab hidup. Beliau dikenal sebagai ahli fikih, ulama dan ahli zuhudnya penduduk Madinah. Saking luar biasanya beliau, sampai Abdullah bin Umar berkata, “Andai Rasulullah melihat ini, pasti membuat senang baginda.” Beliau berhaji lebih dari 30 kali.

Read More »

Tonton Rekaman Kajian KH.Hafidz Abdurrahman, MA